Klean Kanteen hos Espresso House

Nu hittar ni Klean Kanteen i Espresso House Coffee Shops runt om i Sverige, Norge, Finland och Danmark. #BringYourOwn istället för att använda engångsmaterial så hjälper du till att #ReduceSingleUse!Kleankanteen_espressohouse2

Klean Kanteen hos Espresso House